Livid's blog

Nekketsu Seishun Nikki 2

Shiritsu Justice Gakuen Nekketsu Seishun Nikki 2 ~ Rival Schools 2 [PS ver. only] / Promotional art ~ Main illustration / Feat. Akira X Daigo X Shoma X Natsu X Roberto X Hinata X Boman X Batsu X Kyosuke X Ran X Nagare X Hideo / Edayan / 1999.

NekketsuEdayan